ขอเชิญพี่น้องร่วมแบ่งปันความสุขแก่กันในโอกาสพิเศษ

โดยร่วมสมทบทุนและสิ่งของ เพื่อการจัดงานรื่นเริงในโอกาสวันพระคริสตสมภพ 2017

นำส่งได้ที่คุณพ่อหรือที่สำนักงานวัด

ขอขอบคุณในน้ำใจดีของพี่น้อง และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนพี่น้องร้อยเท่าพันทวี