• งดมิสซาเนื่องจากเข้าเงียบพระสงฆ์เขต 1 

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม มีมิสซาเวลา 06.00 น. /งดมิสซาเวลา 19.00 น.

วันพุธที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม งดมิสซาเวลา 06.00 น. /งดมิสซาเวลา 19.00 น.

 

• คณะพลมารีขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (เดือนตุลาคม) 

ในเขตวัด (หลังมิสซา เวลา 19.30 น.) ดังนี้ 

เขต 2 วันจันทร์ที่  9  ตุลาคม ท้ายซอย 7

เขต 3 วันจันทร์ที่ 16  ตุลาคม บริเวณกลางซอย 8

เขต 4 วันจันทร์ที่ 30  ตุลาคม บริเวณหลังบ้านคุณวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ (กิ๋มกัง)

 

• ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล

เตรียมจิตใจ อาทิตย์ที่  8 ต.ค. 16 มิสซา 8.30 น. 

โดยคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีระชัย ศรีประมงค์

อาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 16 มิสซา 8.30 น. 

โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร

ฉลองภายใน  อาทิตย์ที่ 22 ต.ค. มิสซา 19.00 น. 

โดย คุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง

ฉลองวัด จันทร์ที่ 23 ต.ค. มิสซา 10.30 น. 

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช  เป็นประธาน 

***เชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนทำบุญอาหารเลี้ยงสัตบุรุษ วันฉลองวัดเช่นทุกๆ ปี ทั้งทางด้านปัจจัยและอาหารแจ้งที่คุณพ่อทั้งสอง ซิสเตอร์ และสภาภิบาล เพื่อทางวัดจะได้เตรียมความพร้อมและจัดสถานที่ (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 17)***