มิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน มิสซาเวลา 8.30 น. คุณพ่อ วรัญญู นางาม
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน มิสซาเวลา 8.30 น. คุณพ่อ วิทยา เขียวประไพ
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม มิสซาเวลา 8.30 น. คุณพ่อ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

สัปดาห์นี้ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือพระศาสนจักรในประเทศเมียรมาร์เพื่อจัดงานต้องรับพระสันตะปาปาฟรังซิสที่จะเสด็จเยือนระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2017

การนำพระกุมารไปอวยพร X’mas สายนอก : บ้านใดมีความประสงค์จะให้คุณพ่อนำพระกุมารไปอวยพรที่บ้านกรุณาลงรายชื่อและที่อยู่ได้ที่ใบลงหน้าวัด (เฉพาะบ้านที่อยู่นอกเขตวัด)

เทศกาลแห่งการแบ่งปัน คริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว ขอเชิญพี่น้องร่วมแบ่งปันความสุขแก่กันในโอกาสพิเศษนี้ โดยร่วมสมทบทุนและสิ่งของ เพื่อการจัดงานรื่นเริงในโอกาสวันพระคริสตสมภพ 2017 นำส่งได้ที่คุณพ่อหรือที่สำนักงานวัด ขอขอบคุณในน้ำใจดีของพี่น้อง และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนพี่น้องร้อยเท่าพันทวี